Fr.v: 1:a raden: Petter, Margareta, Gunnar, Julia, Lars Gösta, Lasse och Erik. Övriga fr.v: Kjell och Harriet, Gustav-Emil och Maj, Guje, Jon, Carlos, Zara, Karin, Margita, Bengt och Annagreta, Hans-Ingvar, Oskar, Stina, Linda, Ulf, Per-Olof, Marianne, Patrik och Lina. Foto och arrangemang: Lars Gösta och Patrik.