Novemberbilder 2005.


Bysjöån. Lördag 26 nov 2005. Selet före bron vid Näset. Foto Göran Stenmark.

 

 


Nedströms bron vid Näset. Foto Göran Stenmark.

 

 

Bryggstugan på Näset. Foto Göran Stenmark.

 

 

 

Sågverket i Bysjö som startades av Allan Svensson. Foto Göran Stenmark.

Är ännu fungerande om än det krävs lite vana att hantera maskinerna. Senast att använda sågen var Allans son Nils-Erik Hummlegård. Både Allan och Nils-Erik samt även Nils-Eriks farfar Erik Jakob var mycket tekniskt intresserade och kunniga.

Här var platsen för många tekniska nymodigheter. Håkan Westberg från andra sidan av byn brukade skämtsamt kalla denna plats för "Industriområdet".