Slåtterkurs tisdag 12 juli 2011

 

Foto: Jonas Salmonsson

Lär dig slå med lie – gå på SLÅTTERKURS.

Tisdag 12 juli ca 09:00-16:00. Plats Nybygget. Skyltat från Bysjö.

Kursen omfattar en dag, med teoretiska och praktiska moment:

* Lien och orvets historiska utveckling. Vad är typiskt för din bygd?
* Rätt längd på lieblad och orv, anpassat till din kroppslängd.
* Montering av lie, jordläggning.
* Slipa och bryna.
* Slåtterteknik (aldrig mera ryggskott eller träningsvärk).
* Hur ska en bra räfsa se ut?
* Räfsningsteknik.

Kursledare sedan 12 år tillbaka är Kjell Gustafsson från Ängagärdets Natur och Kultur i Växjö. Han titulerar sig själv ”lieman” och han är flitigt anlitad av länsstyrelser och olika naturorganisationer över hela landet.

Ta gärna med vad du har liggande där hemma, men köp inga nya liar eller orv innan du fått tillfälle att låna av kursledaren.

Medtag lunch!

Kursen är kostnadsfri. OBS begränsat antal deltagare.

Anmälan senast fredag 8 juli till:
annika.carlsson@lansstyrelsen.se 0611-34 90 92 eller 073-275 16 31
eller till Marianne Gustafsson 0621-210 64 eller 070-347 41 16.

Comments are closed.