Liekursen på Nybygget i Sunnansjö

Liekursen hölls den 12 juli på Nybygget i Sunnansjö med ett stort antal intresserade deltagare. Kursledare var smålänningen Kjell Gustafsson. Förmiddagen ägnades åt teori och eftermiddagen åt praktik ute på nybyggesåkern. 
Kjell Gustafsson Ängegärdets Natur och Kultur

Kjell Gustafsson Ängegärdets Natur och Kultur

Kjell beskriver här liebladets form och funktion.  Kjell visar hur man kan tänka sig liebladets fortsättning i en cirkel. Det är den cirkel som man slår. Därav förstår man att ett långt blad ger en otympligt stor cirkel att slå.

Den del som Kjell håller i har tapp och lår. På gamla lieblad finns här smedens nummer och bladlängden instämplat. Före 1920 mättes bladlängden i kvarter, därefter i cm. Det är låret man böjer för att få rätt jordläggning, dvs rätt bladvinkel mot marken. Ett lieblad av god kvalitet ska ha en ljuv klockklang i tonen A. Det finns lieblad för många användningsområden som tex sädeslie, gräslie, starrlie och röjlie.

Att hålla bladet vasst är också en konst. Det viktigaste redskapet för det är liestickan. En bit trä som man rätar ut yttersta eggen med.

Orv

Orv

Även orvet finns i en mängd varianter. Här i bild längst till vänster ett mycket långt och bekvämt orv där man lägger vänster arm på övre knapen. Orvet måste anpassas i längd till personen som ska använda lien.

Alla deltagare efter godkänd examen.

Alla deltagare efter godkänd examen.

Comments are closed.