Välkommen till årsmöte 23 juli kl 18.00 vid sjön

Medlemsavgifter för år 2011;

Ungdomar upp till 25 år, 25kr. Övriga ungdomar från 26 och uppåt, 50kr.

Medlemsavgiften kan betalas kontant till kassören Marianne G, eller inbetalning till föreningens plusgiro: 420 10 17-7. Glöm inte skriva namnuppgift!

Du vet väl som medlem i Bysjö Byförening att du har fri tillgång till flotten och båthuset. Flotten är sjösatt

Comments are closed.