Vägföreningen 1979

Annagreta har skickat detta dokument om vägföreningen från 1979 års debitering.

Det är från pappa Johan Erikssons sparade papper. Man kan utläsa andelstal, delägare och utdebitering. Också en notering från året efter på baksidan, att ”de som bor kvar i byn” ska få pengar i retur. 

Nu är en ny lantmäteriförrättning och nya andelstal på gång  i.o.m. att Westbergs skog fått ny ägare.

 

Framsida

 

Baksida

Comments are closed.