Åkerbären blommar i midsommartid

Åkerbären trivs längs gamla vägrenar.

Åkerbären trivs längs gamla vägrenar.

Från Wikipedia: ”Åkerbär (Rubus arcticus) finns norr om ungefär 60° nordlig breddgrad (utefter en linje från sjön Mjösens norra ände genom Värmland till Stockholm). Den finns i hela Finland och är i Skandinavien vanligast i norra delen, även i fjällen. Den växer till exempel på fuktig gräsmark, dikeskanter, vägrenar och skogslegor. Dess utbredning sträcker sig över både Ryssland (med Sibirien) och Nordamerika.

Denna växt är liten och sirlig. Kronbladen är oftast mörkt rosenröda. De 3-fingrade bladens skivor är ofta nästan rutformiga. Frukten är mörkröd eller svartröd och har utsökt arom och smak (vilken kan beskrivas som ”en förening av hallon- och smultronsmak”). Dessa bär mognar endast med svårighet i mellersta Skandinavien och ännu mindre i södra Sverige. Ymnigast mognar de i Norrlands kusttrakter norr om Hälsingland och de är ganska vanliga i lappmarkernas skogsbygder. Mognaden infaller redan i augusti. I sin Flora Lapponica omtalar Linné som skäl för sin långa skildring av denna växt, att den under hans äventyrliga ”lappska” resa ”med sina bärs vinlika nektar många gånger återeldat honom, då han nästan dignade av hunger och trötthet”.”

Åkerbärsblommning i Sunnansjö.

Åkerbärsblommning i Sunnansjö.

Från NaturGate: ”Åkerbäret hör till hallonsläktet (Rubus) som är stort och mångformigt och som har spritt sig över hela jorden. Många arter korsar sig varför släktet är taxonomiskt svårt. Arterna är örter eller buskar. Skotten kan vara slingrande eller uppstigande och de är ofta taggiga. Bladen är vanligen sammansatta eller flikiga. Frukten är en samling stenfrukter. Släktet innehåller flera viktiga bärväxter och många av dem odlas.

Åkerbäret är såväl insekt- som självpollinerat. Den sprider sig också bra med vegetativa rotskott. Den var i tiderna gynnad av svedjebruket, skogsröjningen, dikningen och upprätthållandet av våta höängar. Åkerbäret har emellertid gått starkt tillbaka eller rentav försvunnit från många områden i och med ett starkare skogsbruk och kraftigare jordbearbetning.

Man kan tillverka många slags sylter, safter och likörer av de starkt aromatiska bären. Åkerbäret kan hybridisera med stenbäret (R. saxatilis). Hybriderna liknar i hög grad stenbäret med stora, kraftiga, vanligen ljusröda blommor.”

Åkerbärsblommning i midsommartid 2012 i Sunnansjö.

Åkerbärsblommning i midsommartid 2012 i Sunnansjö.

/Lars Eric 

 

Comments are closed.