Bysjö telegraf och telefon en gång i tiden.

 Öppettiderna. Emaljerad skylt. Westbergs.

Öppettiderna för telegraf och telefon i Westbergs gård. Det var lång arbetsdag, 14 timmar. Vintertid fick dock telegraf- och telefonansvarig en extra timmes sovtid. Likaså under kyrkotid var tjänsten stängd.

Får Telia sin vilja igenom så rivs nuvarande telefonledning från Eden ned och vi får kanske samsas återigen i Westbergs kök (eller den lycklige som har fungerande trådlös förbindelse), för att mottaga meddelanden.

 Öppettiderna. Emaljerad skylt i köket. Westbergs.

 Den emaljerade skylten sitter numera i köket i förmånsstugan. 

Foton: Staffan Westberg.

/Lars Eric.

Comments are closed.