Pengar för hjärtstartare donerade till Bysjö byalag

Hjärtstartare

Hjärtstartare

Mitt i Bysjö by, hos Westbergs, finns nu en hjärtstartare – defribrillator. Utbildning för att sköta den kommer att genomföras av Junsele Räddningstjänst. Men även Päivi och Staffan Westberg, där vars hjärtstartaren är lokaliserad, är utbildade sedan tidigare.

Apparaten är inköpt med donerade pengar. Vi alla grannar och nästgrannar tackar för donationen!

Ett stort tack även till Hjärt-Lungfonden, som bildades redan 1904 under namnet Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos.

/Lars Eric

Comments are closed.