Nybyggets dass

På ”Nybygget” vid Gösingen i Sunnansjö fanns ursprungligen dasset en trappa upp i ladugården. Den ladugården, från nybyggestiden på 1800-talet, är numera riven efter att ha förfallit.

 

Nuvarande dass

Nuvarande dass

Men, det nuvarande dasset är inte heller utan historia. Det hörde ursprungligen till Svanö AB´s  stuga vid Ysterådammet. Flyttades hit av Allan Svensson med hjälp av sin ”Rossö-doning” dragen på traktorn, några år efter att Ysterådammet hade blivit övergivet. 

Änkemannen Erik Olof Krage, som var senaste fast boende på Ysterådammet, avled 1955. 

Interiör

Interiör

Så här fint är Svanödasset numera målat och inrett på Nybygget.

Blått i olika nyanser är en färg som verkar vara förknippat med dass, sedan gemene man fick tillgång till köpefärg från affären, på 1950-talets andra hälft? 

 

/Lars Eric

Comments are closed.