Catharina Abrahamsdotter

Nybyggaren Daniel Åströms första hustru

Av Göran Stenmark

 

I journaler för statligt drivna Gådeå mentalsjukhus i Härnösand, finns en kvinna från Junsele socken, vid namn Catharina Abrahamsdotter som var född 1819 i Ruske, som dotter till bonden Abraham Nilsson och hans hustru Catharina Christoffersdotter.

Hon hade gift sig 1854 med torparsonen Daniel Ersson Åström i Eden, född 1824. Med honom fick hon dottern Greta Erika, född i Ruske den 8 februari 1855. Familjen bosatte sig därefter som torpare i Eden.

I en husförhörslängd står noterat ; Frånskilda hustrun på Hospitalet i Härnösand ”Skild från den vansinniga hustrun enl. Domkapitlets utslag”

Går vi sedan in i patientjournalen för Gådeå sjukhus kan vi läsa följande;

Nr 42 Catarina Abrahamsdotter Åström, 39 år gammal, från Junsele i Ångermanland

Intagen d. 20/9 1858. Melankoli.

Patienten har från barndomen varit fullt redig till för omkring 14 år sedan, då hon ansattes af vansinne och måste ett helt år sorgfälligt vårdas, hvarefter hon blef alldeles återställd. För 4 år sedan gifte hon sig och fick året derpå en dotter. Hennes helsa fortfor till medio af år 1837, då hon återföll i vansinne, som så tilltog att hon måste dagligen vårdas. Någon orsak till hennes sinnesrubbning är ej känd.

Den sjuka har ett någorlunda friskt utseende, ansigtsfärgen starkt röd, ögat matt och föga rörligt. Vid sinnesverktygen intet abnormt. Sömnen dålig. Hon ligger stilla i sängen och kan på inga villkor förmås att uppstiga, samt rör sig med en ytterlig tröghet och apati, dock är hon icke utan uppmärksamhet på det som föregår omkring henne. Har icke ringaste lust till något arbete och är stundom orenlig till hög grad, ithy att hon ej vill stiga upp utan lemnar alla exerenc… i sängen. Hon är icke utan muskelkraft, men kan ej förmås att begagna den.

Hullet är någorlunda godt, men stundom nekar hon att förtära någon föda. Matsmältningen någorlunda god, men öppningen trög. Menstruerar ej. Klagar ej öfver hufvudvärk.

Hon är alltid nedstämd och svårmodig, samt svarar knappt på framställda frågor. [här följer några latinska medicinska termer] osv….

Catharina Abrahamsdotterdog på Gådeå sjukhus i Härnösand den 2 november 1864, kl. 7 f.m. Hon begravdes i Härnösand den 6 november.

Daniel Ersson Åström flyttade 1862 till Sunnansjö som nybyggare. Han gifte om sig 1863 med Anna Johanna Nilsdotter , född 1837 i Mossaträsk, Åsele och dit flyttade de 1867. Från 1869 fanns familjen i Lomsjö Åsele och den 4 december 1905 Daniel där. Andra hustrun Anna dog 1910.

Daniel och Anna fick åtta barn tillsammans, de två första i Sunnansjö, Brita Johanna 1864 och Anna Catharina 1866.