Befolkningsutvecklingen

På bara ca 20 år, från timmerrushens begynnelse på 1860-talet fram till 80-talet fördubblades Junseles befolkning från 1155 till 2398 personer.

Översta kurvan total, därefter män och längst ned kvinnor. Ett litet mansöverskott alltså.