"Båssman" i Bysjö


 

 

Av Göran Stenmark

 

Junsele socken skulle från 1680-talet fram till 1890-talet förse flottan med s.k. båtsmän, dvs. soldater på örlogsfartygen. Det fanns tre s.k. rotar i Junsele, 114 Grön, 115 Trygg och 116 Compass.

Det var de äldre s.k. bondbyarna som bildade rotarna, som t.ex. roten Grön som bestod av bönder i Krånge och Vallens byar. Men även de mindre byarna har sina kopplingar till båtsmännen, så och Bysjö.

 

Faksimil från båtsman Erik Johan Gröns dagboksanteckningar.
Källa:Gårdsarkiv i Vallen och Junsele Hembygdsförening.

 

Kronobåtsmannen Erik Johan Grön, född i Vallen 1843 och död i Krånge 1915, antogs till ordinarie i båtsmansroten nr 114 år 1865 och kvarstod i tjänst till 1886. Hans båtsmanstorp låg på Krånge bys ägor.

Han gifte sig 1868 med pigan i Vallen, Junsele, Märta Johanna Ingelsdotter, född 1848 i Bodum och död 1931 i Krånge. De fick tio barn tillsammans.

Men innan han gifte sig var han dräng i Bysjö, även den första tiden son båtsman och korpral.

Tidigare har vi inte vetat så mycket om hans Bysjötid, men i ett enormt gårdsarkiv från Vallen, som nu finns hos hembygdsföreningen, finns roten Gröns handlingar, och där finns hans anteckningsbok bevarad. Den är mycket svårläst och luddigt skriven, men vi finner faktiskt att han nämner Bysjö på flera ställen. Han skriver mycket om en vän där, och det är ingen mindre än Jan Jansson, dvs. Johan Johansson, bonde på nuvarande Westbergs hemman. Tydligen den yngre av två generationer Johan Johansson (1833-1874).

Det är svårt att få sammanhang i vad som skrivs men vi tar med några rader här:

" Junsele och Bysjön

Jag har just ingentin att beräta för di men jag helsar dig att jag mår bra och önskar dig det samma

….Junsele..….1865…

Jag står nu på min resa och skall fara men gud vet när jag kommer igen och så alla flickor så ra det trycker mig svär och får …

E.J. Grön

Junsele och Bysjön 1865

Jag får i korthet skrifwa några rader till dig min älskade ven och beräta för dig huru jag mår, jag mår bra och önskar dig det samma och jag har inli…. att tala om för dig men jag får säga som det står i vi… ,,,om dagen i mit är bet så är han

Junsele & Wallen

Erik Johan Grön Skrivar bok 1865

Erik Johan har här sin Almanaka för året med Jan Jansson i Bysjön

Här si om han spår rätt De är dett bra oss ämelan Jag får skrifva några rader "