Sunnansjö flottningsled

Flottningsleden byggdes i slutet av 1800 för att flotta timmret från Juvanån rakaste vägen ned till Gösingen och Ångermanälven. Tidigare måste timmret som huggits i Omsjötrakten flottas från Juvanån till Ysjön och Grysjön via östra delen av Bysjöån över Bysjön och slutligen ner till Gösingen via Bysjöns utlopp, den västra Bysjöån, eller Gösingån som den också kallats.


Juvanådammen. Foto Peter Knäpp.

Kanalsystemet startade i Ottersjön där en kanal grävdes från Saxbäcken genom Ottersjömyren till Ysjön. Därifrån grävdes en kanal till Ysjötjärn och vidare till Brännvinstjärn.

Den lilla tjärnen lär ha fått sitt namn på grund av att en kusk med brännvinstunnor på kärran ska ha tappat någon ner i tjärnen. En vanlig brännvinstunna som kunde inhandlas hos någon handlare, i tex Mo eller Krånge, rymde 39,25 liter. Måttet kallades ankare.


Brännvinstjärn. Kanalen från Ysjötjärn syns mitt i bilden. Foto Peter Knäpp.

Gamla vägen passerar här tjärnen, inte långt ifrån Skalbergets fot, med en brant sluttning mellan vägen och tjärnen. Ännu på 1970-talet fanns en rastkoja från flottningen kvar vid utloppet från tjärnen.


Djuptjärnsdammet. Foto Peter Knäpp.

Från Brännvinstjärn ned till nästa tjärn, Djuptjärn, skickades timmret i en ränna. Vid timmerrännans utlopp i Djuptjärn bildades en liten sandstrand när dammet vid Brännvinstjärn skar en vår efter att nya vägen mellan Östansjö och Sunnansjö var klar 1955. Dammet hade måsta flyttas för vägbygget och pålning hade inte gjorts i nya dammet. En väl upptrampad stig leder fortfarande ned till stranden från nya vägen. Av timmerrännan finns dock inga spår kvar.


Djuptjärnsdammet. Foto Peter Knäpp.

 


Gösingtjärn med Skalberget i bakgrunden. Signalflagga för vattenpåsläpp från Djuptjärn syns till höger. Foto: Peter Knäpp

Från Djuptjärn gick en ränna till Gösingtjärn och därefter en kanal till Gösingen. Efter att ha bogserats över Gjösingen och passerat Uman var timmret slutligen nere i älven. Sedan återstod en lång färd genom älvens alla forsar ned till Kramforstraktens sågverk.


Kanalen mellan Gösingtjärn och Gösingen. Foto Peter Knäpp.

 

Fr.v. Sven Forssén Eden, Daniel Molin? samt Petrus Edlund?. Kanske vid Gösingtjärn.
Foto Peter Knäpp.

 


Spelflotte. Kanske på Gösingen.

 


Kort från nipan nedanför Umans kraftstation, som syns i förgrunden.

På denna bild kan man se vattentuben som går från dammen ner till kraftstationen. I bakgrunden i mitten kan man se Edens gamla såg, en stolpbyggnad på tre våningar. Det har berättats mig att uppe på nipan var ett av de postställen som sattes ut vid flottningen och att postens uppgift var att vid brötbildning vid rännans utlopp
signalera upp till dammet att stoppa utsläpp av timmer. Nipan skulle av den anledningen ha kallats "Hojjarbacken".
Källa: Ivar Wallgren.

Sista flottningen i kanalsystemet genomfördes 1958. Flottningen i Bysjöån fortsatte till 1962. Därefter tog timmerbilarna över. Flottarna beklagade säkerligen detta mycket. Både för att en nödvändig inkomst till försörjningen försvann och att en upplevelse och gemenskap med andra flottare försvann för alltid.