Några inflyttade Värmlänningar från Gräsmark till Junsele
i samband med skogsdrivningarna.

Dessa män kom i huvudsak att börja sitt gärning i skogen.
Med sig till Junsele hade flera av dem även hustru och barn.
Några kvinnor, de som ej är kopplad som hustru till någon av de angivna finns även med.

Av Göran Stenmark

 

Infl datum

1866-11-18
1869-11-06
1870-10-22
1873-08-01
1873-11-12

1874-12-03
1874-12-03
1874-02-15
1874-05-02
1874-12-03
1874-12-03
1874-12-03
1874-03-14
1874-03-14
1876-03-08

1875-02-13
1876-04-09

1876-06-13
1876-06-13
1876-06-13
1876-06-13
1876-06-13

1876-08-17
1877-02-16
--
1876-11-21
1876-11-23

1880-02-01
1880-02-27
1881-11-23
1881-03-19
18?


Namn

Anders Svanström
Gustaf Jonsson
Johannes Eriksson
Jon Jonsson Svanström
Nils Persson

Per Jonsson
Maria Jonsdotter
Johan Persson
Jon Persson
Maria Persdotter
Kajsa Persdotter
Otto Persson
Johannes Persson
Stina Persdotter
Per Persson

Nils Magnus Nordh
Johannes Nilsson

Sven P. Holmqvist
Hulda Johansdotter
Rudolf
Johan
Emma Kristina

Jonas Jönsson Grankvist
Nils Nilsson
Maria Nilsdotter
Sven Svensson
Otto Svensson

Magnus Svensson
Kerstin Nilsdotter
Johanna Olsdotter
Johannes Jönsson
Sven Nilsson

Yrke/Titel

Inspektor
Arbetare
Arbetare
Arbetare
Arbetare

Inhyses
Hustru
Son/Arrendator
Son/Arbetare
Dotter
Dotter
Son
Son
Dotter
Son/Arbetare

Arbetare
Arbetare

--
Hustru
Son
Son
Dotter

Arbetare
Arbetare
Torparänka
Arbetare
Arbetare

Arbetare
Piga
Piga
Arbetare
--

Från by

N.V. Rottna
Långtjärn
--
N.V. Rottna
Trötvik

Borrsjön
Borrsjön
Borrsjön
Borrsjön
Borrsjön
Borrsjön
Borrsjön
Borrsjön
Borrsjön
N. Ängen

N.V. Rottna
Trötvik

--
--
--
--
--

N.V. Rottna
Trötvik
Trötvik
--
--

Kärr
--
Ragvaldstjärn
N.V. Rottna
--

By-Junsele

Krånge
?
åkerbränna
Rusksand
?

Näset
Näset
Näset (först Krånge)
Näset
Näset
Näset
Näset
Näset
Näset
Näset

Mo
Gårelehöjden

Rusksand
Rusksand
Rusksand
Rusksand
Rusksand

Kvarna
Tara
--
Lillegård
Bölen

Krånge
Gårelehöjden
Krånge
Krånge
--