Kristidsved


 


Under andra världskriget ålades skogsbrukarna av staten att leverera ved till tätorterna och industrin. Även i junseleskogarna blev man således tvungen att leverera ved till Stockholmare och andra behövande.