Äldsta uppgiften om Lövsjö nybygge

Av Göran Stenmark

 

Detta är kanske den äldsta uppgiften om Löfsjö, men det finns mer handlingar från detta år 1817. Hämtat ur Specialjordeboken 1825.

Under Ådals-Lidens socken finns konstigt nog Löfsjö nybygge som senare räknas till Junsele.

En Krono Allmänningstract vid och omkring den så kallade Löfsjön. Eric Nilsson.

"Enligt Resolution d. 14 Jan 1817. pagina 2331 i Verifications Boken är dena tract emot smör Ränta uplåten samt enligt dito d. 16 December 1824 pagina 3199 i dito erhållit till nytt Hemman emot tillgodonjutande frihets år,som framdeles varda bestämde och komma att beräknas ifrån och med 1825, hvilket år, den förr påförde afradsräntan 10…uteslutes."