”Masse” i Bysjö


 

 

Av Göran Stenmark

 

I husförhörslängder och församlingsböcker för Bysjö by i Junsele finns fr.o.m. ca år 1900 omnämnd en sinnessjuk piga vid namn Märta Eriksdotter, och då skall vi först tillägga att ”sinnessjuk” på den tiden användes friskt så fort en person var nervöst lags eller betedde sig på ett annat sätt. Vid ett annat tillfälle anges hon som ”svagsint”. Så detta kan man ofta ta med en nypa salt. Men vad berättar kyrkböckerna om henne?

Vi ser att hon föddes i byn Eden i Junsele den 28 oktober 1834 och döptes den 1 november. Hennes föräldrar var dåvarande drängen i Eden, Eric Ersson och hans hustru Gertrud Jakobsdotter (Åkerstedt).

Efter några år, före 1838, blev familjen bosatta i byn Degersjö i Anundsjö socken där Eric köpte ett hemman och blev bonde. 1839 fick Märta två syskon, tvillingarna Erik och Ingeborg, men systern dog redan samma år och begravdes faktiskt på kyrkogården i Junsele.

Eric Ersson i Degersjö dog 1867 och den 29 april 1876 flyttade Gertrud med barnen Erik och Märta till Bysjö i Junsele, där sonen Erik köpt ett hemman av bonden Johan Johansson. Både modern och ovan nämnda Märta blev kvar på gården, där de bodde i bryggstugan. Gertrud dog i Bysjö den 3 augusti 1899.

Märta kom att bli piga på gården och står som sådan noterad även vid ganska hög ålder. Detta även trots att brodern Erik hade avlidit 1894 och hans änka Greta Erika Borgström hade gift om sig med Olof Amandus Westberg.

Hon får även med tiden epitetet ”sinnessjuk”, och i en s.k. ”enskild förteckning” i församlingsboken framkommer att hon bodde i enskilt hus och var vid sin bortgång även föderådstagerska. Märta Eriksdotter avled den 10 februari 1924 och begravdes på kyrkogården i Junsele den 24 februari på sitt nittionde år.

Enligt ”Bysjöboka” av Julia Hellström kallades hon för ”Masse”.

 

 

Föderådskontrakt

Här följer ett föderådskontrakt upprättat mellan Erik Ersson och modern Gertrud Jakobsdotter 1876. Detta visar vad även Märta fick ta del av.

Härmed uplåter jag underteknad Erik Ersson i Degersjö af Anundsjö socken af mitt i Junsele och Bysjön genom afhandling den 25 te october 1875 ägande Skatte Hemman om Sex /6/ Seland till min moder Gertru Jacobsdotter i Degersjö följande föderådsförmoner Nämligen af årets skörder Rent och wälansat 24 Kubikfot Korn 1 dito Råg 18 dito Potatis samt plantera ½ dito i God och gödslad åker närmast intil gården. Sädesland för en Kanna linfröds utsäde som skal tilredas uti dertill tjenlig åker, 1/ 8 tunna Strömming 2 fot Salt 20 (lisp) fläsk Winter och Sommar föda och skjötsell samt vallning för En Ko 2 får samt fårens winterafvel Skal fram födas till sommaren samt ½ Kanna Mjölk dagligen under den tid hennes ko, icke mjölkar. Ett par läderskor samt väfnad och skräddarlön för de Kläder hon sjelf kan slita då hon dertill sjelf håller ämnet. Till Boningsrum Byggningen öster å gården allal rum som der finnes och Norraste Härberget.. Nödigt begagnande af Bagare, Brygg och Bastufva samt Källare och qvarn. Hjelp med Malning Bryggd och Bakst då hon påkallar. Tilräkligt hemförd och upphuggen vedbrand. Skjuts till och ifrån Kyrka och qvarn. Så väl som i andra nödiga Resor samt all Kristlig hjelp och skötsell då den tarfvas. Hvarföre jag Gertru Jacobsdotter afstår min andel af vårt innehafvande Skattehemman i Deger- sjö till ofvannämnde Erik Ersson att nu genast tilträda. Osv….