Sexmän


 

 

Av Göran Stenmark

Sexmän var i gamla tider kyrkans ordningsmän, även kallade för rotemästare. I begynnelsen skulle de ha uppsikt över kyrkans tionde. De var en dömande ledamot av sockenrätten, de skulle bl.a. vara kontrollant vid kyrkvärdarnas redogörelser. De utsågs av sockenstämman och hade även vissa kyrkliga uppdrag. En sexman skulle framförallt inom sin rota se till att ordningen uppehölls och rapportera in detta till sockenstämman. Man kan säga att de var en slags polismyndighet för kyrkotukt och ordning i socknen. De tog in böter för t.ex. oväsen och sömn i kyrkan samt för störande dryckenskap och sedlighetsbrott.

Egentligen upphörde denna befattning 1862, men man ser att de valdes långt in på 1870-talet. Detta framkommer i nedanstående sammanställning på vilka som valdes till sexmän för byarna Bysjö och Sunnansjö i Junsele socken.

Bysjö

30/12-1875 Erik Andersson

29/12-1876 Erik Ersson

27/12-1877 Erik Andersson

30/12-1878 ” ”

29/12-1879 ” ”

27/12-1880 Erik Ersson

21/12-1883 ” ”

Sunnansjö

30/12-1875 Johan Petter Sjöberg

29/12-1876 Johan Persson

27/12-1877 Markus Åström

30/12-1878 Nils Anders Molin

29/12-1879 Markus Åström

27/12-1880 Johan Petter Sjöberg

21/12-1883 Markus Åström