Lärarinnan i Wallgrens


 

 

Av Göran Stenmark

 

I församlingsboken för Junsele kan man för Bysjö by längst nere på en sida se att hos arrendatorn Lars Wallgren, bodde åren 1912 till 1913 en småskollärarinna vid namn Selma Margareta Karlsson. Knappast har någon lagt märke till detta, mycket på grund av att hon var där en så kort tid.

Selma Margareta var född i Skellefteå den 20 augusti 1893, och föräldrar var slaktaren Karl Karlsson och Selma Konkordia Tjernlund. Familjen kom att flytta en del och de hamnade bl.a. i Luleå.

Därifrån flyttade de till Hamrånge i Gävleborgs län år 1906. Där levde familjen på en plats som heter Ådala, men det märkliga är att modern och dottern flyttade till Umeå stad 1907, där Selma Konkordia Tjernlund står som näringsidkerska. Fadern, slaktaren, stannade kvar i Ådala.

I Umeå stads församlingsbok noteras att Selma Margareta flyttade till Hamrånge den 27 augusti 1912, men hon dök upp i Bysjö, Junsele som småskollärarinna den 13/9 samma år. Där skrivs hon på Lars Wallgrens fastighet till den 10 oktober 1913, då hon står som utflyttad till Hamrånge. Dessutom notering att hon var skriven i Graninge 31 december 1913.

I verkligheten var det till Graninge hon flyttade, och där blev hon småskollärarinna. Hon blev inneboende på Wallgrens föräldrahem i Malmån, med andra ord, hon nyttjade kontakterna från Bysjö. Där stannade hon till 1915 då hon blev bosatt i byn Wik i samma församling. Där blev hon kvar genom giftermål 1918 med Karl Torvald Emanuel Grönkvist.