En annan bysjöväg

 


 


Sjöbergs i Sunnansjö

 

Det går att åka en annan väg mot Bysjö än den vanliga via Östansjö. Från Sunnansjö by går en skogsväg västerut som tar sig mot Bysjöns södra ände och kallas "snôppvägen", i.o.m. att den passerar södra slutänden, snoppen, av Bysjön. Man kommer inte ända fram till Bysjö utan får vända uppe vid Lövåshöjden.

Rester från Sjöbergs hemman Sunnansjö, juli 2008. Sjöbergs ligger ca 500m ifrån snôppvägen, väster om Sunnansjö by. Sist bodde här Robert Wallgrens som kom ifrån Åströms hemman hit.

 

Sjöbergs hemman Sunnansjö, juli 2008. Lagården.

 

Sjöbergs hemman Sunnansjö, juli 2008. Lagården.

 

Jordbruksredskap i lagården av gammalt snitt.

 

Åkrarna är ännu inte igenväxta.

 

Liljor skvallrar om bebyggelsen.

 

 


Otto Fängströms koja

Kojan vid ån.

Fortsätter man snôppvägen från Sjöbergs till första bron över bysjöån kommer man till en plats där Otto Fängström hade en jaktkoja. Om det är samma koja som finns där idag är osäkert.