Verkställande av Laga Skifte å Krononybygge Sunnansjö 20 november 1865

Skiftesläggningen av Sunnansjö


 

 

"I fråga om skiftesläggning härstädes besluta förättningsmännen sålunda:"

 

"Nybyggets" skiften;

 

 

Johan Petter Sjöbergs skiften;

Sonen Erik Olof Sjöbergs skiften;

Skogsuppköpare Grisells skiften;

Hans Hansson Molins skiften;

Skogsuppköpare Kempes skiften;

 

 

Sammanfattning