Fattighjälp och hälsokontroll

 


"Fattigförplägning"

Änkan Anna Maria Olofsdotter från Omsjö by i Lidens socken hade tagit sig orådet att bosätta sig med sina fem barn i Sunnansjö. Hon var ur stånd att försörja sig och barnen utan "fattigförplägning". Dessutom hade hon upplåtit sitt hus för värmlänningen Olof Håkansson, som dessutom var far till den yngste av hennes två oäkta barn samt gift. Med tryck främst på hennes "osedliga" leverne ansträngde sig socknens fäder hårt för att bli av med denna resurskrävande familj som de tyckte borde försörjas av Liden där hon var skriven. Håkansson kallades till förhör inför sockenstyret men infann sig inte personligen, utan ingav en "vidlyftig" försvarsskrivelse , men tilldelades ett vite på en Rdr då han inte personligen styrkte sin rätt att vistas hos änkan i fråga. Ett vite på 10 Rdr väntade om han inte hörsammade kallelse till ett nytt fastställt datum. Socknen fick inte gehör för sin begäran att avhysa änkan i Sunnansjö hos Länsstyrelsen, men med friskt mod gick man vidare till "Kungl. Majts och Rikets Kammarrätt i Stockholm." Det var då som nu viktigt att rätt myndighet betalade. 1866 då kommunen försöker vräka henne är hon 37 år. Hon har fem barn varav inget över 15 år. Hon kunde då vara omkring 22 år som förstföderska. Mellan 1851 och 1865 bör barnen vara födda.
Änkan och hennes barn plus Håkansson arbetade kommunalnämnden intensivt för att få bort åtminstone under åren 1865/66. Men det verkar inte ha lyckats.

Hälsokontroll - Veneriska sjukdomar

Ärendet utspelade sig på 1860-talets mitt då Junsele gick in i sin första ekonomiska guldperiod orsakad av den goda skogskonjunkturen. Värmlänningen Håkansson var säkert en av dem som kom till detta norrländska Klondyke, med annat följe i släptåg: I åtskilliga skrivelser uppmanas socknens fäder att uppge vilka byar som drabbats av veneriska sjukdomar. Både från Resele länsmanskontor och distriktsläkaren Otto Sillén i Backe kom 1865 skrivelser initierade av landshövdingen med uppmaningar till sockenstyret att spåra smittan. Kläppsjö, Bysjön, Sunnansjö, Mo och Rusksand var misstänkta byar.

Källa: "Kvalle" i Mo