Bysjö Sågverk

 


Sågverket i Bysjö som startades av Allan Svensson år 1929. Foto Göran Stenmark.

Är ännu fungerande om än det krävs lite vana att hantera maskinerna. Senast att använda sågen var Allans son Nils-Erik Hummelgård. Både Allan och Nils-Erik samt även Nils-Eriks farfar Erik Jakob var mycket tekniskt intresserade och kunniga.

Här var platsen för många tekniska nymodigheter. Håkan Westberg nerifrån byn brukade skämtsamt kalla denna plats för "Industriområdet".


Ur Västernorrlands Allehanda 25/11 1978

Text:Gudrun/Foto:Kjell Jonsson

 

 

 

 

 

Tändkulemotorn som drev sågverket

 

Foto: Göran Stenmark

Bysjö sågverks tändkulemotor. Köptes 1929 på fem års avbetalning á 500 kr per år. Tillverkad av Bolinder. De kallas även råoljemotorer p.g.a. att de kunde drivas med råolja men även diesel och fotogen eller t.o.m. sillolja eller trätjära kunde användas. Med andra ord kunde man använda vadsomhelst som var brännbart och i flytande form!

Motorn blev mycket vanlig i bl.a. fiskebåtar, från 1920-talet och i många år framåt. Det krävdes dock sin man att sköta den! Tändkulan fick varken bli för varm eller kall - den måste ständigt ha passning. En blåslampa skötte uppvärmningen. Det var säkert praktiskt för Allan att fadern Erik hjälpte honom de tre första åren.

Arbetsmiljön runt motorn var nog inte så trevlig. Motorn var mycket högljud och spred sot och olja.

Efter 1943, när byborna själva dragit el till Bysjö, var det säkert en lättnad för Allan att kunna skaffa en elmotor istället!

 

Personfakta:

Allan Svensson f 1907 Bysjö d 1985 Bysjö. Gift med Frida Sjödin f 1907 Ottsjön d 1988 Bysjö.

Barn: Astrid f 1928 Bysjö d 1996 Bysjö och Nils-Erik f 1936 Bysjö d 2003 Bysjö.