Torvbrytning


 


Torvtäkt är ingen ny företeelse. Torven användes tidigt som strö till ladugården. Rester av hässjor till torvtorkning finns bla vid myrmarken vid Gösingens strand i Sunnansjö.

En liten torvkase vid gården var förr inte heller ovanligt. Den kunde både kvinnor och män använda vid lättare behov utan att behöva nyttja dasset.

Foto: Per Söderlind.

Foto: Per Söderlind.