Sunnansjö Nybygget


Sunnansjö 1:2 "Nybygget". Gösings ägor från Umanån österut, Edens ägor från väster om Umanån, Östansjö ägor i nord-norddöstlig riktning genom sjön och Näsets ägor i syd.

Kartan från Sunnansjö byatillhörigheter hos Sofia Karlström, Sunnansjö by.