Sunnansjö Nybyggesåkern
Sunnansjö 1:2, åkern.

Från Sunnansjö byatillhörigheter hos Sofia Karlström, Sunnansjö by.