Kartor och satelitfoto över byarna


Östansjö by.

 
 

Kartan upprättad 1877. Denna kopia från 1947. År 1876 den 25 juli hade syn och besiktning gjorts för att utröna om de byggnads- och odlingsskyldigheter som nybyggarna hade var fullgjorda så att marken kunde föras över från kronojord till skattejord. Två mangårdsbyggnader med tillhörande byggnader finns då. Sammanlagt räknas tolv byggnader samt en kornhässja upp. Dessa kan med lite god vilja också återfinnas på denna karta.

 

 
 

 

 

Sunnansjö. Västra delen av kartan

 

 Sunnansjö. Åkern på Nybygget.

 

 

Karta och satelitfoto över området med alla tre byarna