Bysjövisan - till Julia

Text:Lars Gösta Hellström, 2006
Melodi:"Visa vid vindens ängar" av Mats PaulsonDet går en båt över Bysjöns vatten
man hör ett dragspel långt bort i byn
det spelar toner om skog och vatten
och svalans flykt över blåa skyn.

Det strålar ljus över Bysjönejden
Från Lövsjöåkern till Gösing´s strand
från Bysjöberget till Lövåshöjden
långt bortom Holmen och Kjervens strand.

Ett minne väcks vid den gamla hagen
när fjällkoskällor i skogen ljöd
och separatorn markerá dagen
och kvällen kurá vid brasans glöd.

Vi ville sjunga om Ante-Stina
och Pelle-Karin och Lappås-Beda
och Adolfs-Märta och Svens-Maria
liksom Lars-Greta och Bernar´s-Ida.

Vid stenen lyser styvmorsvioler
på källarbacken står åkerbär
i varje dike finns rallarros
som följer vandrar´n dit vägen bär.

Man hör en uggla i Bysjönatten
en älgtjur betar vid Hållflons rand
där ropar lommen från mörka vatten
och bävern glider längs Snôppens strand.

Det går en båt över Bysjöns vatten
man hör ett dragspel ini från land.