Ljudarkivet

Lyssna på ett urval berättelser från Junsele Hembygdsförenings inspelningar.


Jacob Jacobsson Östansjö berättar historien om Sampe Edlund på dödsbädden.

Källa: Inspelning för Junsele Hembygdsföreningen av Göran Stenmark och Gunnar Sellin 1988 och sänt i Junsele Närradio samma år.

Sampe hette egentligen Salomon Persson Edlund, och var född i byn Fransåsen i Ådals-Liden den 27 april 1841. Föräldrar var Per Johansson och Sara Lisa Salomonsdotter som flyttade från Fransåsen till Mo 1861, där de köpte ett hemman.

Sampe var en tid i Åsele innan han 1864 gifte sig med Gertrud Kajsa Ersdotter från Mo. Första året bodde de i Mo där sonen Erik Peter föddes, men redan året därefter är de bosatta i Tarsele och 1867 i Kvarnå. Från ca 1870 fram till hustruns död 1882 var de bosatta i Gårelehöjden och Tarsele. De fick sju barn tillsammans varav fyra dog i unga år och ett var dött vid födelsen.

Sampe flyttade från Tarsele till Gösing 1886, men redan 1887 var han bosatt som torpare i Eden   Han gifte sig för andra gången den 7 december 1889 med Eva Jakobsdotter född i Junsele den 19 den 19/12-1850. Med i boet hade hon den oäkta Kristina Maria, allmänt kallad ”Sampe Kristina” vilken var född den 26 november 1880. Tillsammans fick de båda sonen Petrus den 9 maj 1890. Källa: Göran Stenmark.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Jacob Jacobsson Östansjö berättar historien om Per Hindriks och Renarna som ätit upp allt hö.

Källa: Inspelning för Junsele Hembygdsföreningen av Göran Stenmark och Gunnar Sellin 1988 och sänt i Junsele Närradio samma år.

Per Hindriks var bonde och änkeman från Eden som hade en rätt så amper hushållerska. Hans medhjälpare i berättelsen är Anders Aron Aronsson f 24/4 1872. Anders Aron var Pettra Ersdotter Wedins äldsta son i torpet vid sjön Gösingen i Sunnansjö.

_____________________________________________________________________________________________