Skrömt och sanna historier

Olyckan på Näsets skog 1906

Av Göran Stenmark

 

Denna berättelse bygger i stora delar på en polisundersökning hämtad ur länsmannens i Junsele arkiv, förhörsprotokoll den 31 Januari 1906.

Vintern 1906 hade arrendatorn för Sprängsvikens ångsågsbolag, Lars Wallgren i Bysjö, tillsammans med sonen Johan samt Alfred Eriksson från Ysjö i Långvattnet och Erik Lundqvist från Malma tagit på sig en avverkning på bolagets skog i Näset. Det var nära till hemmet, men man hade ändå tillgång till timrad skogskoja med stall för häst.

Den 44-årige Lars var den som stod för häst och doningar medan den 16-årige sonen och de två övriga stod för huggning, barkning och brossling. Det hade börjat bra och avverkning löpte på som den skulle. Virket kördes efter hand ner till Bysjön för att till våren flottas vidare.

På eftermiddagen den 30 januari hade Lars Wallgren lastat 18 stockar timmer på en s.k. bogsläde, och börjat köra lasset ned till Bysjön. En bit bakom lasset gick sonen Johan för att vara behjälplig, men när man endast kommit en liten bit på väg hörde Johan fadern skrika till.

Han sprang fram och fann fadern liggande till vänster om lasset med högra smalbenet under bogslädens ena mede. Johan manade då snabbt på hästen så att den drog lasset så pass att benet kom loss ifrån meden.

Arbetarna Eriksson och Lundqvist kom snabbt dit och Eriksson hade genast lossat av lasset.

Lars Wallgren låg då på vägen.

Fadern uppgav att en trädgren fastnat i hans kläder och att när han skulle lösgöra sig därifrån, råkat falla av lasset, mycket på grund av att den s.k. exan, på vilken han hade fötterna varit mycket hal, och att körbanan var av mycket lös snö. Han kunde vid tillfället inte uppge om hans ben krossats brutets av eller vrickats.

Man tillredde en bädd i timmersläden av sängkläder som hämtades från skogskojan och så fort de kunde såg de till att forsla den skadade till hemmet i Bysjö.

Lundqvist hade i hemmet tagit av Wallgren skorna och ett par av strumporna, men såg inte något blod.

Med hjälp av Wallgrens hustru fraktades han omedelbart därifrån till Backe lasarett.

Lars Wallgren tillfrisknade så smångom och levde till 1948 då han dog 86 år gammal. Det kan tilläggas att sonen Johan kom att leva till 1985, hela 95 år gammal.

Lars Wallgren på äldre dar.