Skrömt och sanna historier
Sagan om "Remmern"
Gamla landsvägen från Östansjö mot Överå går på en hög grusås, som vägarna ofta gjorde förr innan dynamit och grävskopor börjat platta ut landskapet. En sådan vägen var hård och fast att färdas på, med häst eller till fots, även under vår och höst. Fortfarande är denna numera enskilda väg utmärkt att färdas med bil på. Vägen följer grusåsen högt och vackert förbi bla Ysjön och Ottersjön.
År 1958 blev nya vägen mot Överå och Grundtjärn färdig och Sunnansjö by fick väg tvärs igenom byn så man slapp gå genom skogen för att komma till vägen. Samtidigt blev Österådammet med Krages lanthandel, kafé, bio, fotoateljé mm utan resenärer och kunder.

Tre grusåsar löper här parallellt med varandra. De heter Högremmen, Bäckremmen och Långtjärnsåsen. Sagan förtäljer om att en jätte gåendes från Omsjöhållet en dag passerade förbi den här sträckan mot Junsele och ska ha haft hål i fickan, som han förvarade sand i, varför det strilade ned sand och de tre grusåsarna skapades.