Tidningsurklipp

Gamla Bysjöbron vid Näset. Av den gräsbevuxna vägen kan man ana sig till att biltrafiken inte var så stor på den här tiden. Bron revs år ? och ersattes av dagen bro. På brons högra sida syns dämningsanordningen för flottningen. Vy mot Östansjöhållet.