Fr.v. Sigfrid Holmqvist Näset, Sigfrid Edlund Östansjö och Frans Wallgren Bysjö.