Sunnansjö


Sunnansjö hade vid folkräkningen år 1900, 69 invånare. 1929 bodde 39 personer i Sunnansjö och år 2006 bor här fem personer och nio hästar.

Området vid Ysjön och Grysjön blev ett konfliktområde mellan edensbönderna, som av hävd nyttjat marken, och utsocknes nybyggare. Juridiska strider i tinget följde med krav på ersättning från båda sidor. 1829-1831 blev Östansjö med blivande Sunnansjö kartlagt och gränsbeskrivet. 1863 görs rålinjeuppgång och rörläggning (råstenar placeras ut) mellan nybyggena Gösing, Östansjö och Sunnansjö.

 

"Grysjögubben"

Johan "Jan" Ersson f 14/9 1792 Finnsjön i Torp, Medelpad d 3/3 1835 Sunnansjö. Sökte 1831 då marken var gränslagd, nybygge vid Grysjön. Hustru Catharina Svensdotter Stockholm. Med sig hade de av barnaskaran Stina f 3/5 1818, Johan f 14/11 1820, Per f 1/1 1824, Jonas f 14/9 1827 och Lena f 1831 De bosatte sig som inhyses på kronoallmänningen vid Grysjön. Något godkännande för nybygge fick Ersson aldrig.

Ersson hade lämnat stugan 2 mars 1835 för att gå till Eden. Hustrun fann honom död dagen efter på vägen mellan Eden och Grysjön. Den här händelsen har levt kvar i folkminnet som historien om förste nybyggaren som blev ihjälslagen. Men han dog av slag enligt kyrkboken.

Änkan blev under flera år delgiven avflyttning men inte förrän 1839 lyckades fjärdingsmän vräka familjen och göra bostaden obeboelig. Vart de därefter tog vägen finns inga uppgifter på.

 

Första åborna

Första officiella åbor här var Hans Molin från Överå, Johan Sjöberg från Tallnäset, Olof Olsson från Svanåsen samt torparbröderna Daniel och Marcus Åström från Eden.

De erhöll s.k. införselbevis 10/9 1856 efter att 7/6 1849 begärt att få uppta nybygge vid Ottersjön, Grysjön och Ysjön.

I juli 1860 kunde man visa upp något som verkar i hast uppförda enkla hus vid Grysjön. Det är Johan Sjöberg f 1815 Umeå d 24/6 1881 Sunnansjö som bosatt sig där. Johan var först vräkt från Stugesjö av reselebönderna och därefter vräkt från Tallnäset av lidensbönderna innan han gjorde nytt försök som nybyggare i Sunnansjö. Huset var uppfört med en stor berghälla i mitten som användes till eldstad. Huset var 9x7 alnar (ca 5x4m) och tio stockar högt. En fjärdedel av taket var öppet för att släppa ut röken. Var exakt denna plats låg vet vi inte, men det låg förmodligen strax norr om nuvarande Sunnansjö by.

Sjön Grysjön genomgick vattensänkning av dessa nybyggare för att komma åt ny åkermark. Ett dike med 400 alnars längd och tre alnars djup grävdes som tömde sjön på halva dess vattenmängd. Men till ingen nytta verkar det som. Även Ottersjön och Ysjön skulle vattensänkas enligt nybyggarnas planer. Om det skedde sägs dock inte. Kanske avskräckte resultatet från Grysjön.

Sunnansjö by ligger statregiskt mellan sjöarna Ysjön och Grysjön. Förbundna med Ystån. Bro över ån byggdes på 1880-talet vid Hans Molins hemman. Ungefär på samma ställe som dagens bro går.

 

Sunnansjö by - Sjöbergs

Kronoskattehemman No 1 om totalt 8 1/2 seland

 

Sjöbergs stuga på nuvarande Molinders gård. Bildkälla: Elisabeth Molinder.

 

Familjen ska först tillfälligt ha bosatt sig vid Gryssjön 26/7 1860, innan de beslöt sig för att bygga här, längst söderut i byn vid Ysjön.

 


 

Johan Persson-Sjöberg f 27/8 1815 i Umeå d 24/6 1881 i Sunnansjö och hustrun i första giftet 30/12 1841 Sara Christina Johansdotter f 30/1 1812 i Fransåsen d 7/2 1871 i Sunnansjö.

Johan Persson-Sjöberg odlar först upp 1 1/2 seland vilket han får lagfart för 3 februari 1877. 28 februari samma år får han också lagfart för 4 seland. Kanske var dessa två lagfarter en följd av att Johan odlade på två ställen. Han odlade både vid Grysjön och i nuvarande Sunnansjö by.

Barn i första giftet Johan Peter "Petter" f 21/9 1843 Tallnäset och Erik Olof f 22/9 1845 Tallnäset.

Sonen och nybyggaren Erik Olof uppodlar och blir ägare till 3 seland vilka han avyttrar till fadern i november 1876 för en summa av 2.000kr. Därmed har fadern hela 8 1/2 seland. Erik Olof flyttar till Hällesjö Jämtland där han jobbar som skogsfaktor.

Äldste sonen Johan Petter blir kvar i Sunnansjö. Han var sexman / rotemästare i Sunnansjö åren 1876, 1877 och 1881.

 

________

 

Hustru i andra giftet 30/3 1873, hushållerskan Anna Christina "Stina" Ersdotter f 18/5 1843 Lillsele d 31/10 1930 Sunnansjö. Barn i andra giftet, Margareta "Maja Kajsa" Katarina f 14/8 1873, "Jonas" Emanuel f 8/8 1876, Nils August f 8/8 1876 död samma år och Kristina "Stina" Maria f 3/8 1878.

Anna Stinas oä son Sven Peter f 13/3 1867 Lillsele d 1952-02-06 i Forsmo, Ed.

Deras äktenskapsproblem här beskrivet från kyrkorådsprotokoll Junsele den 15 oktober 1876 >>

 

Två år efter Johan Persson-Sjöbergs död, kräver en av dödsbodelägarna att en del av hemmanet, 1 1/2 seland ska säljas. 19 november 1883 säljs 1 1/2 seland till Johan Wikner & Co i Härnösand (ett Kempe-bolag) på offentlig auktion för 710kr.

________

 

Anna Stina Ersdotters make i andra giftet, Henrik Persson f 6/5 1855 Ådals-Liden d 13/5 1904 Sunnansjö. De gifte sig 14/7 1884. Deras gemensamma barn o.ä. Sara Lovisa f 14/1 1883, Erik Oskar f 1/12 1884 och Per August f 1887.

Sonen Per August var en av de tre ungdomar som drunknade på Ysjöns is, 26 oktober 1902 vid sparkåkning, 16 år gammal.

 

________

 

Hemmansägaren och senare arrendatorn Johan Peter Sjöberg f 21/9 1843 i Tallnäset d 4/6 1919 i Sunnansjö. Hustru Sara Kristina Persdotter f 9/8 1843 i Fransåsen d 28/2 1906 i Sunnansjö. De gifte sig 14/4 1884.

Övertog hemmanet av fadern Johan Persson Sjöberg och sålde det 1905 till Svanö AB. Blev därmed arrendator på egna hemmanet. Bor sedan i tre år som arrendator till Svanö innan Lars Erik Westberg tar över arrendet 1909. Bodde troligen på födorådskontrakt därefter till sin död 1919.

Gemensamma barnen Sara f 14/7 1877, Kristina Maria f 3/8 1878 samt Hilda f 16/2 1886.

Dottern Hilda var en var en av de tre ungdomar som drunknade på Ysjöns is, 26 oktober 1902 vid sparkåkning, 17 år gammal.

 

________

 

Landbonden Lars Erik Westberg f 12/4 1868 Stensele i Wilhelmina d 26/2 1947 Sunnansjö. Lars Eriks mor var Anna Fredrika Westberg. Fadern okänd. Lars Eriks morfar Lars Westberg var torpare i Sunnansjö omkring 1882. Westberg övertog arrendet 1905.

Lars Erik talade rikssvenska, vilket var ovanligt i trakten.

Hustrun i första giftet, Margreta Katarina Sjöberg f 14/8 1873 Sunnansjö d 27/10 1909 i lungsot, Sunnansjö. Barnen Ida Fredrika f 1898, Inez Maria f? och Signe f? samt pigan Märta Dea Danielsdotter f 1886. Margaretas far Johan Persson Sjöberg f 1815 i Umeå d 1881 i Sunnansjö var en av de fem första nybyggarna här 1861.

Pigan Märta Danielsdotter var en av de tre ungdomar som drunknade på Ysjöns is, 26 oktober 1902 vid sparkåkning, 17 år gammal.

Hustru i andra giftet, Emma Olsson f 18/1 1883 Ruske d 25/5 1948 Sunnansjö. Barn i andra giftet Erik Axel f 2/9 1912, Sigurd "Sigge" f 15/5 1915, Ragnar 15/9 1916, Irma f 19/1 1920, Gunnar f 11/5 1923 och Märta Gunvor f 4/3 1926.

 

 

________

 

 

Sigge Westberg gift med Aina Skoglund från Eden. Barn Elisabeth f 1943, Ulla f 1945 och Lasse f 1948. Aina körde skolskjutsen. Sigge Westberg var först med att ha en skogstraktor i Sunnansjö.

 

________

 

 

Skogsarbetaren Olof Peter Kristofersson f 1868 Ådals-Liden med hustrun Kristina Sjöberg f 1876 och sonen Johan Anselm f 1898. Lösa pigan Märta Kajsa Eriksdotter f 1864.

 

___________________________________________________________________________________

 

Sunnansjö by - Molins

 

Närmaste grannen till Sjöbergs åt norr vid Ysjön. Fyra seland.

Hans Hansson Molin. Var en av de fem första nybyggarna här. Kom från grannbyn Överå där hans far Hans Hansson Westergren var nybyggare. Blev nybyggare i Sunnansjö 1862. Har fått tillnamnet "Klompen" av en händelse efter en fisketur i Ysjön. Född 21/8 1820 i Kläpp Ådals-Liden, d 22/5 1903 Sunnansjö.

Hans Hansson Molins hemman med födorådsstugan till höger. Bildkälla: Sofia Karlström.
Högra bilden visar Hans Molins födorådsstuga 2006. Storstugan blev nedplockad på 1960-talet och har givit stockar till ett antal mindre stugor på platsen. Den ansågs alldeles för stor på sin tid - men numera kanske man tyckt annorlunda...

Hans var först gift 3/3 1845 med Sara Jonsdotter f 3/6 1814 Forsås, d 8/3 1880 Sunnansjö.

Döttrarna Johanna Kristina f 3/8 1845 Överå d 9/10 1914 Mo. Brita Andrietta, f 27/5 1849 Överå, d 22/2 1940 Holafors. Utflyttad och gift 20/2 1876 i Ådals-Liden med Henrik Zakrisson Lundin, 1843-1911, Holafors Ådalsliden.

Sönerna Nils "Nicke" Anders, Erik Oskar och Johan Olof "Olle".

Hans Molin gifte om sig 1881 med Anna Fredrika Westberg f 8/12 1835 i Åsele d 22/5 1903 Sunnansjö. Dotter till Lars Larsson Westberg, sedermera torpare i Sunnansjö och hans första hustru Märta Ersdotter.

"Klompen". Hans Molin fick tillnamnet efter att han, när man skulle dela upp fisk emellan sig som man lagt i två högar, sagt "jag tar klompen". Man använde nämligen en bessman att singla slant med. Och Hans valde den ände där motvikten eller "klumpen" skulle sitta.

 

 

________

 

 

Nils "Nicke" Anders Molin, f 29/9 1851 i Överå d 23/1 1942 Sunnansjö. Först arrendator åt Sandö Ångsågs AB, övertog därefter sin fars, Hans Hansson Molins hemman, 1912. Gift 2/8 1884 med Kajsa Helena Nilsdotter f 17/10 1853 Bysjö d 21/11 1935 Sunnansjö.

"Kon-kurs-Kon-kurs". Nicke blev tvungen att sälja hemmanet då han hade intecknat det för lån som han till sist inte mäktade med att betala.

En historia berättar att han en dag låg på kökssoffan och blev mer och mer irriterad på köksklockan som han tyckte lät "kon-kurs-kon-kurs" istället för "tick-tack-tick-tack". Han hämtade yxan och gjorde kaffeved av den stackars klockan!

Nicke Molin var sexman/rotemästare i Sunnansjö år 1879.

Nicke Molin, den av sönerna som övertog faderns hemman. Bildkälla: Sofia Karlström.

Kajsa var dotter till torparen Nils Andersson f 1825 Lövsjön d 1894 Bysjö och hans hustru Helena Jakobsdotter Åkersteth f 1828 Eden. Barnen Nils "Nisse" Abraham f 12/9 1884 gift med Karin Ersdotter Östansjö, Hans Peter f 24/2 1887, Sara Johanna f 13/5 1888, Johan Olof f 17/1 1891 gift med Ida Edlund Östansjö, Karl August f 10/8 1893 d 1948. Karl August bosatte sig på hemmanet vid Flärken på en plats som kallas Udden.

Både Åströms och Molins hemman är idag tillhöriga Axel och Sofia Carlström. Sofias föräldrar köpte Nicke Molins hemman 1929 och Nicke fick flytta till födorådsstugan.

Sofias föräldrar Jakob och Erika Eriksson hade före det arrenderat Nybygget från maj 1923 av Erkes Johanna, som var moster till Sofias mor.

 

 

________

 

 

 

Erik Oskar Molin torpare, f 16/12 1853 i Överå. Son till Hans Hansson Molin. Gift 8/12 1887 med Anna Regina Andersdotter f 19/1 1856 i Forsås d 7/2 1959. Sonen Karl Oskar f 20/5 1890. År 1902 flyttade familjen till Ådals-Liden.

 

___________________________________________________________________________________

 

Sunnansjö by - Åströms

 

Närmaste granne med Molins åt norr mot Grysjön.

Marcus Ersson Åström f 1824 i Eden. Hustrun Eva Johanna Ersdotter f 1835. Barnen
Kristina f 1873, Petrus f 1877 (vars son blev skjuten vid Lilla Skalberget när han höll på med skogsarbete) och Anna Lovisa f 1880.

Macke Åström var sexman/rotemästare i Sunnansjö åren 1878, 1880 och 1884.

"Mack-Eva-stugern". Macke Åströms födorådsstuga.

Grundstenarna till Åströms storstuga under träden.

Sonen Erik Markus Åström landbonde f 1863. Hustru Stina Andrietta Gustafsdotter f 1859. Stinas oä son Gustaf Teodor Torgnisson f 1879. Samt deras gemensamma barn Markus Fabian f 1889, Hilma Johanna f 1891, Bror Erik f 1895, Alma Kristina f 1898.

 

________

 

Tvillingbrodern Daniel Ersson Åström f 1824, flyttade 1862 till Sunnansjö som nybyggare. Han gifte om sig 1863 med Anna Johanna Nilsdotter, född 1837 i Mossaträsk, Åsele och dit flyttade de 1867.

Daniel och Anna fick åtta barn tillsammans, de två första i Sunnansjö, Brita Johanna 1864 och Anna Catharina 1866.

Daniels första hustru Catharina Abrahamsdotter f 1819 i Ruske dog på Gådeå mentalsjukhus i Härnösand 2/11 1864. Läs mer om hennes bakgrund och livsöde >>

 

________

 

Gustaf Medin, födorådstagare till Sandö Ångsågs AB, Kramfors. F 1832 i Anundsjö, d 1/7 1928 Sunnansjö. (Far var båtsman Erik Sagtmodig och mor Anna Danielsdotter.

Hustru Sara Stina Eriksdotter f 1829-03-06 Anundsjö d 7/11 1881). Gustaf Medin flyttade till Krånge som skräddare 1888, men samma år kom han till Sunnansjö, där han blev bonde.

Gustaf Medins stuga. Här flyttad till "Hälla" i Gösing och använd som hästgetarboställe åt Eden.

 

Grundstenarna till Gustaf Medins stuga finns kvar på Åströms hemman, numera Karlströms.Pigan Anna Maria "Maja" Olofsdotter f 22/8 1829 Tallnäset, Ådals-Lidens socken. Gifte sig 26/6 1853 med bonden och änklingen Nils Ersson f 24/11 1797 Holafors d 15/10 1862 Omsjö. Detta blev hans tredje (och sista giftermål)! Med honom fick hon fyra barn, Nils Olof f 1853, Anna Helena f 1855, Johan Erik f 1858 och Maria Christina f 1861. Fick sedan två oäkta barn med Olof Håkansson från Värmland. Maja flyttade med barnen till Sunnansjö 5 oktober 1863, men blev avvisad och därför åter i Omsjö 14 december samma år. 1869 finns hon åter i Sunnansjö, men flyttade 1883 till Edsele. 1887 till Söderfors, Ådals-Liden och 1895 flyttade hon åter till Sunnansjö som piga hos Gustaf Medin. Källor Göran Stenmark och Anbytarforum.

Maja var under 1860-talet under intensiv bearbetning från socknens styrande att avhysas tillbaks till Liden, då hon inte kunde försörja sig och sina barn. Hon bodde då här som änka med fem barn och tillsammans med den inflyttade skogsarbetare Håkansson från Värmland.
Läs mer under Historik.

Det finns ytterligare noteringar om Maja. 1876 ska hennes gård flyttas. Den står i närheten av Hans Molins gård och ska nu flyttas till ny plats norr om Ystån. Mangårdsbyggnaden är på 38 x 22 fot med förstuga och bakugn. Vidare ska även fähus och tröskloge flyttas. Allt för en flyttkostnad på 368kr.
Källa: Edens byahandlingar A. Edfors

Varför denna flytt görs sägs inget om. Storskiftet av Sunnansjö pågick under åren 1865 till 1876, med många ägoskiften. Kanske var detta en orsak.

 

___________________________________________________________________________________


Djuptjärnsbacken - Molins

Djuptjärnsbacken ligger vid Djuptjärns södra ände ca en halv kilometer söder om Gammboern.

Djuptjärnsbacken. Gamla vägen till vänster, nya mot Sunnansjö by till höger. I mitten kan skönjas dammanordningar från flottningngstiden som fortfarande finns kvar. Foto juli 2007.
I den svartvita bilden från samma ställe kan Molins stuga anas uppe i backen.

Skogsarbetaren Johan Olof "Olle" Molin, f 18/5 1857 i Överå d 1922 Sunnansjö. Son till Hans Hansson Molin. Gift 25/11 1886 med Ingeborg "Inga" Margareta Nilsdotter f 5/5 1867 i Lenatorpet Bysjö d 2/2 1944 Eden. Hon var dotter till torparen Nils Andersson f 1825 Lövsjön d 1894 Bysjö och hans hustru Helena Jakobsdotter Åkersteth f 1828 Eden.

Brännvinstjärn med gamla vägen och Skalberget på andra sidan där stugan stod. Foto juli 2007. Svartvita bilden från samma ställe under flottningstiden. Kanalen från Ysjötjärn syns i bakgrunden.

Familjen bodde i en stuga ovanför Brännvinstjärn. Stugan var ursprungligen uppförd för arbetsledningen i flottningen. Stugan brann ned 30/4 1928. Branden började på spåntaket när Inga var ensam hemma. Inga och de två yngsta pojkarna flyttade tillfälligt in i Jacke Forsséns bryggstuga på Östansjö efter branden.

Barnen Jonas Reinhold f 20/3 1887, Sara Margreta f 25/9 1889, Nils Albert f 29/8 1896, Ida Helena f 27/1 1898 d 17/2 1898, Richard Leander f 27/2 1899, Olof Bernhard f 7/2 1902, Ida Helena 22/2 1904.

Olle dömdes 1890 för svår misshandel, troligen med kniv, till tre års straffarbete. Han satt från 18/8 1890 till 18/7 1893 på Långholmens fängelse i Stockholm.

Sonen Jonas Reinhold blev i maj 1913 dömd i Fjällsjö häradsrätt för misshandel "därå kroppsskada följt med lifsfarligt vapen". Bakgrunden var en händelse där L E Westberg blev skadad av Jonas en lördagkväll i december 1912. Händelsen inträffade vid Josefsbäcken på Nybygget, längs skogsvägen mot Bysjö.

Faderns alkoholproblem kan ha varit en av anledningarna till att pojkarna engagerade sig i startandet av nykterhetslogen "Höga Nord". Logen finns fortfarande i Junsele under IOGT´s namn.

 

___________________________________________________________________________________

 

"Gammboern"

Gammelbodarna. Sunnansjö 1:26. Torp tidigare tillhörande Hans Molins hemman. Ligger längst i norr, vid rågränsen med Östansjö.

Tidigare hade Edens by här en stuga och fähus, troligen uppförda i slutet av 1700-talet. Edens by lät en arbetare Lidblom med fru och barn och kreatur bo här från 1862.

 

 

________

 

 

Anna Fredrika Westberg f 8/12 1835 i Åsele d 22/5 1903 Sunnansjö. Gift med Hans Molin Sunnansjö. Dotter till Lars Larsson Westberg, sedermera torpare i Sunnansjö och hans första hustru Märta Ersdotter. Hade barnen Lars Erik f 12/4 1868 Stensele Vilhelmina och Olof Amandus f 9/12 1871 Långvattnet d 1956 Bysjö. Sönerna hade för kyrkboken okända fäder. De fick sin mammas flicknamn. Hans Molin och Fredrika bodde i Gammboern som födorådstagare. Boplatsen sägs ha varit en "jordkula" vid änden av tjärnen, något söder om nuvarande bebyggelse.

 

 

________

 

 

Torparen Jonas Peter Gustafsson f 9/3 1874 Lillsele d 8/12 1939 Sunnansjö med hustrun Brita Lovisa Jonsson f 4/9 1885 i Forsmo, Junsele flyttade 1951 till ålderdomshemmet i Bölen, d 2/1 1964 Gunillagården Junsele. Barnen Gustaf Isidor f 26/7 1911 i Mo d 16/7 1913 i Mo, Gustaf Isidor f 10/5 1914 i Mo d 7/1 1974 i Sunnansjö, Johan Anselm f 16/2 1916 i Sunnansjö d 8/4 1916 i Sunnansjö, Daniel Sigvard f 8/12 1917 i Sunnansjö samt Lisa Kristina f 24/3 1921 i Sunnansjö.

1949 tog sonen Gustaf över. Hustru Olga Josefina Sjödin f 15/7 1912 i Lillsele d 3/8 1991 i Sunnansjö. Olgas oä barn Karl-Ivan f 30/3 1935. Gemensamma barn Hans Gustaf Birger f 14/5 1940 i Lillsele, Erik Jonas Svante f 18/7 1947 i Lillsele samt Ingrid Eva-Lisa f 7/11 1951 i Sunnansjö.

___________________________________________________________________________________

 

Österådammet - Krages

 

Platsen ligger öster om Ysjön och Sunnansjö by längs gamla vägen mellan Junsele och Grundtjärn. Inga byggnader finns kvar idag. När nya vägen 1955 fick en annan sträckning och istället passerade genom Sunnansjö by försvann det fina läget.

Krages Österådammet.

Erik Olof Krage f 10/6 1875 Eden d 1955 29/1 Krånge. Son till Olof "Ole" Olofsson Krage f 1833 11/10 Naverstad Norge d 1883 26 mars Eden och lösa pigan Eva Cajsa Ersdotter f 23/4 1845 Lillsele d 2/4 1921 Eden. Eva Cajsa bodde i ett torp på Eden nr 4, tillhörigt Jonas Forssén.

Hustru Sara Sjöberg f 14/7 1877 Sunnansjö d 1930 27/8 i Österådammet Sunnansjö. Dotter till Johan Peter Sjöberg.

Fostersonen Gustaf Emil f 18/2 1903 Eden.

Familjen flyttade från Eden till Österådammet 1906. Sara drev kafé och Erik Olof hade ambulerande biograf och fotoateljé.

 

Logo för Krages foton.

___________________________________________________________________________________

 

"Torpet"

 

Sven Peter med fem av barnen på rad, därefter kanske pigan och hustrun Greta Maria till höger. De står framför den av Sven Peter byggda stugan.


Ligger i kilen mellan Näset och Nybygget nära Bysjöån. Sven Peters moster Petra Ersdotter Wedin bodde granne, norr om torpet längre ner längs Bysjöån vid Gösingen.
En stig finns fortfarande mellan torpen.

Sven Peter fick av sin mor änkan Anna Stina Ersdotter Sjöberg i Sunnansjö by, köpa en torplägenhet här på evinnerlig tid, år 1886.

Sven Peter Sjöberg f 13/3 1867 Lillsele d 1952 d 6/2 1952 Forsmo, Ed. Tog styvpappan Johan Persson Sjöbergs efternamn. Hustrun Greta Maria Johansdotter 1876-1932 från Näset Död 11/2 1933.

Barnen Jonas Peter 1899-1990, Sven Leonard 1900-1982, Frans 1902-1981, Anny f 1903 omkom vid en olycka vid öppna spisen bara två år gammal 1907, August 1904-1992, Ejnar f 1906, Otto f 1910, Anny f 1912, Knut 1914-1987, Helga 1917-1949. Familjen flyttade vidare till Omsjö 1918.

 

________

 

Därefter bodde här Amandus Edlund f 1892 Östansjö d 1979 med hustrun Sofia Sjölander 1897 Vallen d 1982.

Sofias syster Signe Sjölander bodde granne, norr om torpet längre ner längs Bysjöån vid Gösingen i svärmodern Petra Ersdotter Wedins torp.

Barnen Ingemar 1917-1965, Sigvard 1918-1998, Karl 1921-1983, Henning f 1923, Essy f 1925.


___________________________________________________________________________________

 

"Nybygget"

Sunnansjö 1:2. Tre seland. Ligger längst i norr i Sunnansjö, mellan Gösingen och Näset.

Nybygget är på 1000 tunnland och sträcker sig från Uman i nordväst till Grysjön i sydöst. Första nybyggarna här var edensbönderna Josef Danielsson och Jonas Forssén gemensamt. Jonas blev till slut ensam ägare av Nybygget. Han bodde även här som födorådstagare hos sonen Erke de sista åren av sitt liv.

Erik "Erke" Johan Forssén 1854-1909 från Eden. Hustrun Sara Johanna Borgström f 7/2 1851 Gårelehöjden d 1932 Näs, Sidensjö. Döttrarna Karin 1883-1958, Ida 1887-1936 och Lovisa samt yngsta barnet sonen Jonas Hilding 1892-1957.

 

Storstugan på Nybygget. Foto Erik Forssén.

Sommarstugan framför storstugan. Foto Erik Forssén.

Sommarstugan är numera flyttad. Okänt vart.

 

Mormorsstugan numera på Näset i Gösing.

"Mormorsstugan", som stod nere vid bron över ån, är flyttad till Kalle Forsséns på Näset i Gösing. I den stugan bodde Johannas mor Anna Magdalena Hansdotter Borgström f 28/4 1825 Kläpp, Ådalsliden d 20/5 1906 Sunnansjö.

Anna Magdalena var syster till Hans Hansson Molin som blev en av de fyra nybyggarna i Sunnansjö by, mellan Grysjön och Ysjön.

 

Ån förbi Nybygget. Avsmalning i en stenig krök, för flottningen. Foto Erik Forssén.

År 1904 flyttade Erke och Johanna härifrån till Näs i Sidensjö. Döttrarna Karin och Ida bodde dock kvar och skötte om sin farfar till dess han dog 1905. De fyra somrar som följde återvände Erke och Johanna med barnen varje år till slåttern på Nybygget från det nya hemmanet i Näs. Men hösten 1909 dog Erke i sviterna av en olycka på vårvintern. Därefter arrenderades Nybygget ut. Den 27/11 1926 blev Nybyggets inägor med byggnader samt ett skogsparti vid Uman avstyckat och sålt till Alfred Eriksson som tidigare arrenderat stället. Även Pettras torp avstyckades 1926. Resten av fastigheten delades slutgiltligen hösten 1942 mellan Erke och Johannas fyra barn. Kvar i släktens ägo är sonen Jonas del.

 


________

 

"Pettras torpet"

 

Pettra och Olle Wedins torp vid Gösingen i Sunnansjö. Midsommartid skiner solen, som här på bilden, rakt över Gösingen mot köksgaveln, vid halvelva på kvällen. Bildkälla: Signe Sjölanders foton.


Petronella "Pettra" Ersdotter f 1850, gift 10/2 1880 med Olof "Olle" Peter Wedin f 5/2 1852 Tarsele d 13/12 1910 i Sunnansjö.

Pettras dotter Hilda Kristina f 6/4 1877 gifte sig med Nils-Erik Sjölander från Graninge. De bodde bla i Norge där Nils-Erik jobbade som rallare. De bosatte sig slutligen i Hildas barndomshem 1927 för att ta hand om modern Pettra. Pettra flyttade sedan 1929 till ålderdomshemmet i Bölen. Barn Donald och Gerhard.

Sonen Gerhard f 1913 d 1971, gift med Signe Sjölander från Vallen, övertog torpet efter föräldrarna.

 

___________________________________________________________________________________