Östansjö


På Östansjö är det idag bara Jackes och Jakobssons gårdar som finns kvar. Den gamla byvägen som gick mitt i byn är svår att hitta. Byvägen startar på Tuva, byns allmänning, som är en båtplats vid sjön bakom Jackes. Troligtvis rodde man enklast hit från Eden när Östansjö var en av Edens fäbodvallar.

Extra ordinarie lantmätaren Daniel Laurin, på Avvittring Synerättens vägnar, onsdagen 16 september 1752, skriver: "På södra sidan från byn (Eden) kring fäbodarna och bort till rågången mot Mo bys utmark befanns marken något bättre med tarvlig fångskog till vedbrand och annan gårdsens förnödenhet, inga myrar av av särdeles storlek eller oduglighet, men ringa mulbete, varför man söder om Gösingsjön begynt anlägga fäbodar. Svedjeland på denna bys utmark fanns ej av värde. Även har man börjat bygga sig en såg uti Rostån, lite mer än 1 1/2 fjärdings väg från byn för husbehov. Vartill de haft utsyning och erhållit Konungens befallningshavandes tillstånd, det de dock på tillfrågan inte kunde uppvisa. Eljest syntes åborna bärga slåttern på flera myror närmast fasta landet.

1829-1831 kartlades och gränsbeskrevs Östansjö samt avvittrades från kronan. Edensborna begärde och fick därefter nybyggarrättigheter 9 juli 1839. Östansjö var sedan långt tidigare en av Edens fäbodställen och den närmast belägna från Eden. Ligger öster om Gösingens södra ände. I juli 1863 görs rålinjeuppgång och rösläggning mellan nybyggena Gösing, Östansjö och Sunnansjö. 1871 hålls syn om att odlings- och byggnadsskyldigheten för nybygge är uppfyllt. Det anmärktes dock på att husen inte var inredda, vilket tyder på att ännu ingen bodde permanent där. Den 22 juli 1875 erhölls till slut dispositionsrätt.
Källa: Edens byhandlingar/Anders Edfors, Eden.

Östansjö skattlades till 24 seland och delades i tio fastigheter. Första ägarna var Josef Danielsson, Jonas Forssén, Anders Danielsson, Per Johansson, Kristoffer Svensson, Per Ersson, Per Hendriksson, Daniel Hendriksson alla från Eden. Dessutom har EP Persson Höfven och Nils Mildh Krånge lyckats komma över två fastigheter.

Gårdarna från norr till söder:

____________________________________________________________________________________

 

Jackes

 


Hemmansägaren Jakob "Jacke" Efraim Forssén, 10/2 1885-5/5 1969, född på Eden i gården "Nol i backen" (fadern Anders "Ante" Forssén 24/10 1851-25/5 1897 Eden och modern Chatarina "Kajsa" Gradin 16/4 1857-1/4 1934, från Östanbäck) samt hustrun Frida Henriksson 7/12 1893-9/11 1958, och dottern Lilly f 14/6 1921. Året efter föddes det andra barnet Sigrid f 25/8 1924. Än idag finns en smal uthuggning i skogen så att man från fönstret på baksidan av Jackes kök har utsikt mot Eden. Det visar vilken samhörighet man kände med den gamla hembyn. Jakob, Frida och dottern Lilly flyttade hit från Eden 1922 när gården var byggd.

Här fanns redan när Jacke skulle börja bygga sin gård bla annat en kornhässja som måste flyttades. Nuvarande lägdan mellan huset och vägen mot Grundtjärn var vid den tiden skogsmark. Landsvägen passerar numera tvärs över den lägdan. Tidigare gick gamla vägen längre bort mot skogskanten.

Jackes farbror var Erke på Nybygget i Sunnansjö, vars storstuga återigen syns från Östansjö tack vare att det är avverkat i skogen ned mot sjön Gjösingen och Bysjöåns utlopp.

 

____________________________________________________________________________________

 

Jakobssons

 

Jacobssons med Forsséns gård bakom. På Forsséns gård bodde Lilly Forssén vid denna tid. På bilden skymtar även hennes sambo Nils Peter "Nisse" Sjödins Wolkswagen. Nisse var född i Ottsjö och bror till Frida Svensson i Bysjö. Foto från 2/8 1984.

 

Källa: Svenska gods och gårdar.


2 - "Jack´s". Närmaste grannen till Jackes. Hemmansägaren Jacob Jacobsson f. 19/6 1907 på Eden (fadern Jakob Persson och modern Anna Margareta f. Molund) samt hustrun Anna Martina Molin f 23/12 1912. Barn Birgit Marianne f. 1935 och Erik Uno f. 1938. Jakob och Anna flyttade hit från Eden hösten 1934 då gården var färdigbyggd.

 

____________________________________________________________________________________

 

Karins - Sandviken AB arrendegård

 

Landbonden Erik Daniel Danielsson f 5/9 1845 med hustrun Vendla Kristina Nilsdotter f 7/12 1845. Sonen Daniel f 5/7 1880 Eden och dottern Anna Katarina "Karin" f 24/10 1882 Östansjö.

Här hölls utbetalning av sluträkningen från flottningen i flottleden genom Sunnansjö. Flyttargänget brukade beställa våta drycker och det var mycket livat sluträkningskvällen.

Sist bodde här Karin hos sin mor. Karin var gift med en son till Nicke Molin (Nisse Molin) i Sunnansjö, men blev tvungen att flytta hem igen när hon blev änka efter att maken Nisse dött i difteri. Stugan låg mellan Jakobssons och bysjövägen och är borta sedan länge. Stora granar växer på platsen idag.

 

____________________________________________________________________________________

 

Svanö AB arrendegård

 

 

Landbonden Nils Jakob Edlund f 27/9 1865 Lillsele med hustrun Sara Magdalena Sjödin f 13/5 1859 Ottsjön, Ådalsliden och barnen Ida Elisabet f 9/5 1890, Nils Amandus f 14/9 1892 samt Johan Sigfrid f 11/5 1897. Jakob hade försäljning från sin källarbod i Östansjö på 1930-talet. Ida var gift med Nicke Molins Johan Molin i Sunnansjö. Då hon blev änka i ung ålder efter att maken Johan dött i cancer blev hon tvungen att lämna hemmet i Sunnansjö och flytta hem igen till föräldrarna i Östansjö med sina barn.

 

Källa: Svenska gods och gårdar.

 

________

 

Efter Edlunds ca 1935, bosatte sig här Sigurd Holmqvist f 18/7 1899 Hålla d 19/8 1992 Gunillagården. Hustrun Anna Elisabet Lif f 2/7 1910 Lillegård d 18/9 1986 Lillegård. Gemensamma barnen Bertil f 1934 och Yngve samt Annas barn före äktenskapet Erik Artur Lif f 1929.

Yngve Holmqvist berättar att sågspånet i väggarna mot slutet var så hopsjunket att det nästan inte fanns någon isolering alls i detta brädhus. Vattenhinken i köket frös under de kallaste vinternätterna. Huset på bilden ersattes på 1950-talet av ett monteringsfärdigt hus av ägaren Svanö skogsbolag. Holmqvist flyttade sedan till Annas föräldrahem i Lillegård. Det nya huset såldes slutligen och flyttades på 1970-talet till Remsle i Sollefteå. På platsen finns idag bara spår av husgrunder.

 

____________________________________________________________________________________

 

Sellins


Hemmansägaren Anders "Ante" Sellin f 9/1 1875 Lillsele med hustrun Kristina Maria Sjöberg f 3/8 1878 Sunnansjö och barnen Ingrid Elisabet f 30/11 1906, Ebba Kristian f 18/12 1910, Karl Erik f 26/12 1913, Helge Natanael f 22/12 1914 som dog i en olyckshändelse under Ådalsvattentunnelbygget i början av 1960-talet samt Johan f 1923 som dog 1968 genom en olyckshändelse hemma på tomten i Tyresö.

Hela familjen flyttade hit från Sunnansjö efter 1914. Sist bodde här sonen Helge Sellin. Han byggde upp en ny gård.

Efter att fastigheten blev såld så förföll gården och brändes slutligen ned av brandkåren som övningsobjekt.

 

 

____________________________________________________________________________________

 

Alfreds

 

6 - Erikssons. Hemmansägaren Anders Alfred Eriksson f. 16/2 1877 Långvattnet (fadern Erik Danielsson och modern Sara Matilda Jonsdotter) samt hustrun Anna Molin f. 8/10 1878 Eden (fadern Erik Jakob Molin och modern Anna Lisa Danielsdotter). Familjen bodde på Nybygget innan de flyttade till Östansjö.

Dottern Evy Elisabet föddes 22/11 1917 på Nybygget Sunnansjö. När tiden var inne att mor Anna skulle föda i storstugan på Nybygget måste Alfred springa från hemmet via västra sidan av Gösingen (gammelvägen från Bysjö mot Mo) till telefon i Uman vid Eden för att ringa efter barnmorska. När han trött och svettig i senhöstkylan kom tillbaka till stugan var barnet redan fött. Då fick han ännu en gång ta sig samma väg genom skogen förbi den vattensjuka marken vid Kustjärn för att avboka barnmorskan. Dessa vådliga turer fram och tillbaks mellan Sunnansjö och Eden fick fadern att bli sjuk för en tid.
Källa: Evy Sehlin Sollefteå, 2003.

Familjen var fortfarande ägare till hemmanet på Nybygget när de flyttat hit till Östansjö. Mor Anna hade, som alla hustrur förr i tiden, ansvaret att sköta om kreaturen. Hon gick varje dag från nya hemmet genom Östansjö by vidare över kanalmyran till Pettras torp på Sunnansjö och därefter genom skogen fram till Bysjöån vid båtstan där hon tog roddbåten över till Nybygget, för att ta hand om korna.
Källa: Lilly Forssén Östansjö, 2003.

Storstugan i Östansjö plockades ned och flyttades till Västerbotten på 1990-talet av Evys son Mats.