Lövsjö

Lövsjön ligger ett par kilometer söder om Bysjön, en bit från gamla vägen mot Bysjöbodarna och Ottsjön. Vägen är numera ofarbar hela vägen mot Ottsjön och igenvuxen till stora delar.

År 1817 kom som nybyggare till Lövsjö Erik Nilsson f 4/8 1776 Fransåsen d 28/3 1867 Östanbäck och hustrun Märta Andersdotter f 25/8 1765 Näsåker d 17/4 1825 Lövsjö. Samt sönerna Anders f 18/9 1799 Fransåsen d 1871 Bysjö, Erik f 27/10 1802 Holafors och Johan f 6/6 1805 Ottsjö. Familjen kom från Fransåsen via Holafors och Ottsjö till Lövsjö.

Familjen hade ytterligare en son, Nils f 24/11 1797 Fransåsen d 15/10 1862 Omsjö, som i tredje äktenskapet var gift med Anna Maja Olofsdotter som senare dyker upp som änka i Sunnansjö och ställer till problem för socknens styrande. Nils var dock aldrig bosatt i Lövsjö.

Den 23/10 1825 gifte Erik om sig med båtsmansänkan Märta Eriksdotter f 1781 d 29/10 1859 Östanbäck.

I bänkordningen för Mo kyrka 1840 finns sonen Anders Ersson, Lövsjön, f 1799, upptagen med bänk 11 för nybyggare och torpare. Alla ska dock någon gång mellan 1825 och 1828 flyttat från Lövsjö varför det troligen är en gammal notering om bosättning. I sockenstämmoprotokoll från 1832 finns Anders Ersson noterad som nybyggare i Bysjö. Anders hustru var Katarina "Kajsa" Nilsdotter f 2/10 1786 Ås d 6/3 1863 Bysjö. Deras två söner, Erik 1821-1903 och Nils 1825-1894 föddes i Lövsjö.

Men platsen vid Lövsjön var frostkänslig. Sonen Anders Ersson flyttade vidare till Bysjön och valde där en högt belägen plats - "Backen". Där föddes dottern Märta-Greta år 1828. Fadern Erik med fru bodde här en tid innan de 1834 flyttade vidare till Östanbäck. Anders Erssons son Nils Andersson bosatte sig på "Lena-torpet" på Backen och sonen Erik Andersson övertog senare hemmanet Backen.

Även Anders bröder flyttade vidare. Erik till Degersjöberget och Johan till Lillsele. Därefter lämnas platsen obebodd och är så än i denna dag. Enda bebyggelsen är Westbergs fiskestuga.

Även klockaren i Mo kyrka, Jakob Åkerström 1769-1864 ska ha bott här på Erik Nilssons hemman. Han flyttade till sin dotter Magdalena, gift Johan Johansson (gamm-Jötte) i Bysjö (n.v. Westbergs), när alla lämnade Lövsjö.

Spår av fast bebyggelse eller odling är väl dolt av vegetationen idag. Men det finns om man letar, bla odlingsrösen i skogen öster om stugan.

Även andra stenformationer som kan tolkas som grund till murstock ska finnas.

Vid sjöns norra ände där odlingen skulle varit finns idag bara en liten stuga som sattes upp på 1930-talet, om man tolkar klottret på stockarna. Stugan som sattes upp av Adolf Westberg var ursprungligen en sommarladugård i Bysjö. Bortanför stugan vid sjöns norra ände rinner Lövsjöbäcken ut mot Bysjön. I denna bäck har det förr flottats. Bäcken byter namn sista biten mot Bysjön till Kvarnbäcken.

Här är också platsen där vittra huserar. Kanske är det de gamla nybyggarna som fortfarande vakar över platsen...